TÊN MIỀN CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ ĐĂNG KÝ ĐỂ GIA HẠN TÊN MIỀN

Nguyên tắc đăng ký

Việc đăng ký tên miền sẽ được thực hiện rất đơn giản nếu bạn tuân theo các nguyên tắc sau:

Quy trình thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Lựa chọn tên miền Chủ thể
  • Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS tại địa chỉ https://tenmien.vn hoặc https://whois.vn hoặc Whois của các NĐK.
  • <